arrow-downaustriabelgiumcorporateczechdenmarkfinlandfrancegermanygreeceirelanditalynetherlandnorwaypolandportugalspainswitzerlandukbefreecarboxcarclouddrivaliae-goeplushareflexrentmobilitystoremenupictogramright-longfacebookinstagramlinkedinuser

Podmínky používání webových stránek

1. Platnost

1.1. Podmínky používání (podmínky používání) se vztahují na vaši návštěvu a používání těchto stránek, jakož i na všechny informace, doporučení anebo služby vám poskytované na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím (informace). V případě jakéhokoli rozporu mezi podmínkami konkrétních produktů a služeb a těmito podmínkami používání mají přednost podmínky pro konkrétní produkty a služby.

1.2. Přístupem na tyto stránky nebo jejich používáním souhlasíte s našimi podmínkami používání. Tyto podmínky používání se čas od času mohou změnit. Uživatelům těchto stránek doporučujeme, aby tyto podmínky používání pravidelně četli, zda neobsahují změny.

1.3. Podmínky používání se naposledy změnily 31. ledna 2018.

2. Informace a odpovědnost

2.1. Společnost Drivalia řídí a spravuje tyto stránky z Nizozemí a nezaručuje, že informace poskytované na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím jsou vhodné nebo dostupné pro použití v jiných lokalitách. Pokud používáte tyto stránky z jiných míst, odpovídáte za dodržování příslušných místních zákonů.

2.2. Informace slouží pouze pro obecné informační účely a neslouží jako poradenství.Společnost Drivalia bude přiměřeným způsobem udržovat informace na těchto stránkách a obsah stránek správný a aktuální, ale nezaručuje, že stránky nebo informace nebudou obsahovat chyby, vady, malware a viry a že stránky a informace jsou správné, aktuální a přesné.

2.3. Společnost Drivalia nenese odpovědnost za škody vyplývající z používání (nebo nemožnosti používat) tyto stránky, včetně škod způsobených malwarem, viry nebo nesprávností či neúplností informací nebo stránek, pokud taková škoda není výsledkem úmyslného pochybení nebo hrubé nedbalosti ze strany společnosti Drivalia.

2.4. Společnost Drivalia dále nenese odpovědnost za škody vyplývající z používání (nebo nemožnosti používat) elektronických prostředků pro komunikaci s těmito stránkami, včetně – avšak nikoli výhradně – škod vyplývajících ze selhání nebo zpoždění v doručování elektronické komunikace, přerušení nebo manipulace s elektronickou komunikací třetími stranami nebo počítačovými programy používanými pro elektronickou komunikaci a přenos virů.

2.5. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení určitých záruk nebo omezení či vyloučení odpovědnosti za určité škody. Proto se na vás nemusí vztahovat některá vyloučení a omezení odpovědnosti. V rozsahu, v němž společnost Drivalia nesmí v souladu s platnými právními předpisy odmítnout jakoukoli předpokládanou záruku nebo omezit svou odpovědnost, bude rozsah a doba trvání této záruky a rozsah odpovědnosti společnosti Drivalia uplatněn v minimální možné míře podle takového platného zákona.

3. Odkazované stránky

3.1. Tyto webové stránky obsahují odkazy na externí internetové stránky. Společnost Drivalia neodpovídá za užívání nebo za obsah internetových stránek, které odkazují na tyto stránky nebo na které je z nich odkazováno. Naše zásady ochrany osobních údajů a zásady používání souborů cookie se nevztahují na shromažďování a zpracování vašich osobních údajů na takových externích stránkách nebo jejich prostřednictvím.

4. Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

Společnost Drivalia shromažďuje a zpracovává osobní údaje návštěvníků stránek podle Prohlášení o ochraně osobních údajů a Zásad používání souborů cookie.

5. Duševní vlastnictví

5.1. Není-li uvedeno jinak, veškerá práva na tyto stránky a informace, včetně autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví, jsou vlastněny společností Drivalia nebo jejími poskytovateli licencí.Uživatelé mohou stránky a informace číst a vytvářet kopie pro vlastní potřebu, například je tisknout či uložit. Jakékoli jiné použití stránek nebo informací, například uložení nebo reprodukce stránek (či jejich části) společnosti Drivalia na jakýchkoli externích internetových stránkách, je bez výslovného svolení Drivalia zakázáno.Automatické získávání viditelných dat (i dat stránek) je bez výslovného písemného souhlasu společnosti Drivalia zakázáno.

5.2. „Ochranné známky“ jsou registrované ochranné známky společnosti Drivalia.

6. Nevyžádané nápady

6.1. Pokud na těchto stránkách zveřejníte nevyžádané nápady a/nebo materiály – texty, obrázky, zvuky, software, informace či jiné materiály – (materiály), nebo je pošlete společnosti Drivalia e-mailem či jiným způsobem, společnost Drivalia bude oprávněně užívat, kopírovat nebo obchodně využívat takové materiály v plném rozsahu, bezplatně a není v souvislosti s těmito materiály vázána žádnou povinností důvěrnosti.

6.2. Nevystavíte společnost Drivalia riziku žalob, nároků a závazků, které by společnost Drivalia mohla utrpět, bylo by ji způsobeno nebo by vzniklo v důsledku užívání a/nebo zužitkování materiálů, které porušují práva (duševního vlastnictví) jakékoli třetí strany nebo jsou jinak protiprávní vůči třetí straně.

7. Oddělitelnost

Pokud tyto podmínky používání jsou nebo se stanou částečně neplatnými, budou strany i nadále vázány zbývajícími podmínkami. Strany nahradí neplatnou část ustanoveními, která jsou platná a mají právní účinnost, která co nejvíce odpovídá ustanovením obsaženým v neplatné části, s přihlédnutím k obsahu a účelu těchto podmínek užívání.

8. Online komunikace

Zprávy, které posíláte na adresu společnosti Drivalia e-mailem, nemusí být zabezpečené. Drivalia doporučuje, abyste společnosti Drivalia e-mailem neodesílali žádné důvěrné informace. Pokud se rozhodnete poslat zprávu na adresu společnosti Drivalia e-mailem, jste si vědomi rizika, že může být zachycena, zneužita či upravena třetí stranou.

9. Platné právo a jurisdikce

9.1. Tyto podmínky používání se řídí výhradně nizozemským právem, s tím, že spotřebitelé, kteří používají tyto stránky, se mohou stále spoléhat na závazná ustanovení, která chrání spotřebitele podle právních předpisů země jejich bydliště.

9.2. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami používání, včetně sporů týkajících se jejich existence a platnosti, budou řešeny výlučně příslušným soudem v Amsterdamu s tím, že spotřebitelé mohou také vést spory v souvislosti s těmito podmínkami používání u příslušného soudu v místě svého bydliště.

9.3. V případě rozporu nebo rozdílu v interpretaci mezi různými jazykovými verzemi těchto podmínek používání má přednost anglický jazyk.