arrow-downaustriabelgiumcorporateczechdenmarkfinlandfrancegermanygreeceirelanditalynetherlandnorwaypolandportugalspainswitzerlandukbefreecarboxcarclouddrivaliae-goeplushareflexrentmobilitystoremenupictogramright-longfacebookinstagramlinkedinuser

Prohlášení o ochraně soukromí

Datum poslední aktualizace: 01-08-2023

Drivalia se zavazuje chránit soukromí a důvěrnost osobních údajů, které získává a zpracovává. Dodržování pravidel pro ochranu soukromí a osobních údajů se tak stalo nedílnou součástí služeb Drivalia, korporátního řízení, odpovědnosti a řízení rizika. Z těchto důvodů získáváme a zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování příslušných služeb Drivalia (dále jen „Služby“).

Příslib Drivalia k ochraně soukromí

Bez ohledu na to, kdy a jak zpracováváme vaše osobní údaje:

  • Transparentnost: Pomůžeme vám porozumět, jak jsou údaje získávány a využívány
  • Soukromí jako základ: Děláme vše pro to, aby naše služby nenarušovaly důvěrnost osobních údajů
  • Kontrola: Umožňujeme vám snadný přístup ke svým údajům, jejich opravu nebo smazání
  • Bezpečně s Drivalia: Vaše osobní údaje zabezpečujeme, jak nejlépe umíme, přičemž takové údaje sdílíme se třetími stranami pouze, pokud je to nezbytné a za příslušných podmínek
  • Inovace a komunikace: Neustále se snažíme zlepšovat naše služby a tím i ochranu vašeho soukromí a osobních údajů a jsme vždy otevřeni vašim návrhům nebo připomínkám

Prosíme, přečtěte si toto Prohlášení o ochraně soukromí pečlivě, abyste zjistili, jak získáváme a používáme vaše osobní údaje.

1. Rozsah Prohlášení o ochraně soukromí

Toto Prohlášení o globální ochraně soukromí (dále jen „Prohlášení”) popisuje naše postupy a zásady při získávání a zpracování osobních údajů, které se týkají následujících skupin:

I. Návštěvníci a uživatelé webových stránek (dále jen „Návštěvníci webových stránek”);
II. Obchodní partneři - klienti (dále jen „Klienti”);
III. Zaměstnanci a řidiči klientů (dále jen „Řidiči”).
IV. Klienti využívající privátní leasing (včetně podnikatelů – fyzických osob) (dále jen „Klienti na privátní leasing”)
V. Soukromí kupující ojetých vozidel (dále jen „Kupující”)
VI. Profesionální kupující ojetých vozidel (dále jen „Bazary”).

(dále také jednotlivě nebo společně jen „vy”)

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souvislosti s poskytováním našich různých služeb k vozidlům, leasingu vozových parků, správě vozových parků a služeb mobility řidičů, které jsou dále popsány v Sekci 1 (dále jen „Služby“).

Prosím, vezměte na vědomí, že toto Prohlášení se netýká následujících poboček a/nebo služeb:

• Euro Insurances DAC vystupující jako LeasePlan Insurance nebo jiné činnosti spojené s pojištěním;
• PowerD take vystupující jako LeasePlan Energy;
• CarNext BV a její pobočky;
• LeasePlan Bank v Holandsku a Německu
Na tyto pobočky nebo služby se uplatňují odlišná prohlášení o ochraně soukromí.

Dále, prosím, vezměte na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů prostřednictvím našich telematických služeb se děje v souladu s příslušným Prohlášením o ochraně osobních údajů při poskytování telematických služeb.

Zodpovědnost obchodních partnerů - klientů
Vzhledem k tomu, že Klienti (zaměstnavatelé) mají přístup k osobním údajům, vystupují Klienti (zaměstnavatelé) jako správci dat zodpovědní za jejich zpracování a použití. Toto Prohlášení se neuplatňuje na zpracování a použití osobních údajů Klienty (zaměstnavateli).

2. Kdo jsme

Drivalia Lease Czech Republic s.r.o. je společností, která je zodpovědná za zpracování vašich osobních údajů (správce dat):

Adresa: Drivalia Lease Czech Republic s.r.o., Bucharova 1423/6 , Praha 5, 158 00

Drivalia Lease Czech Republic s.r.o. dále vystupuje pouze jako “Drivalia” nebo “my”.

3. Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

Drivalia a naši poskytovatelé služeb shromažďují osobní údaje různými způsoby, a to zejména:

Prostřednictvím Služeb
Většina údajů, která zpracováváme, je ve vztahu k službám správy vozidel, které poskytujeme vám jako řidiči a vašemu zaměstnavateli, pokud máte služební automobil. To začíná registrací vašeho pronajatého vozidla a pokračuje, když s vámi komunikujeme o našich službách, např. zajištění pravidelné údržby a opravy. Můžeme také zpracovávat vaše údaje, když se u vašeho vozu stane nehoda nebo pojistná událost, abychom zajistili, že vám obnovíme mobilitu a vyřídíme pojistnou událost, nebo když jsme příjemci pokuty v souvislosti s vaším pronajatým vozidlem. Vedle našich hlavních leasingových aktivit poskytujeme také řadu dalších souvisejících služeb, jako jsou služby e-mobility, služby palivových karet, služby půjčovny automobilů a silniční asistenční služby. Další služba, kterou poskytujeme, se týká remarketingu automobilů, tzn. prodeje ojetých vozidel.

Off-line
Osobní údaje od vás shromažďujeme také off-line, například když navštívíte naše prodejny LP Centrum, zadáváte objednávku přes telefon nebo když kontaktujete zákaznickou službu.

Prostřednictvím jiných zdrojů
Vaše osobní údaje získáváme i z jiných zdrojů, např.:

• Zaměstnavatelé řidičů, pokud máte služební vozidlo
• Příslušný státní úřad (např. policie), když jsme příjemci pokuty v souvislosti s vaším pronajatým vozidlem
• Naši nezávislí servisní partneři, kteří pro nás zajišťují poskytování služeb k leasingu vašeho vozidla, a to včetně jednotlivých dealerů automobilových značek, poskytovatelů služeb údržby a opravy vozidla
• Veřejně přístupné databáze
• Společní marketingoví partneři, pokud s námi sdílejí údaje;
Pokud propojíte svůj účet na sociálních médiích s vaším účtem Služeb, sdílíte s vámi některé osobní údaje z vašeho účtu na sociálních médiích, například vaše jméno, e-mailovou adresu, fotografii, seznam kontaktů na sociálních médiích a další informace, které mohou být přístupné nebo nám je zpřístupníte, když propojíte svůj účet na sociálních médiích s účtem Služeb.

Osobní údaje potřebujeme shromažďovat, abychom vám mohli poskytovat požadované Služby. Pokud neposkytnete požadované informace, nemusíme být schopni poskytovat Služby. Pokud nám nebo našim poskytovatelům služeb sdělíte v souvislosti se Službami jakékoli osobní údaje týkající se jiných osob, uvedete, že k tomu máte oprávnění a že nám umožňujete používat tyto informace v souladu s tímto Prohlášením.

4. Pro jaké účely data zpracováváme a používáme

4.1 DATA TÝKAJÍCÍ SE NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBOVÝCH STRÁNEK.

4.1.1.a Pro komunikaci s vámi.

Co tento účel znamená?
Vaše informace shromažďujeme, když nás kontaktujete prostřednictvím jednoho z našich online kontaktních formulářů, například když nám pošlete otázky, návrhy, podněty nebo stížnosti, nebo když požadujete nabídku našich Služeb. Toto zpracování se provádí za účelem dodání předmětu smlouvy, kterou máte s námi, nebo s vaším souhlasem.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Pro tento účel shromažďujeme údaje o celém jménu, pohlaví, titulu, kontaktní (obchodní) informace (včetně vaší e-mailové adresy, telefonního čísla, názvu vaší společnosti) a veškeré další informace, které nám poskytnete ve volném poli kontaktního formuláře, kde můžete například položit svou otázku, popsat svůj návrh, zadat podnět nebo podělit se o stížnost.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.1.1.b Pro dotazníky a jinou marketingovou komunikaci.

Co tento účel znamená?
Vaše osobní údaje zpracováváme, když vám posíláme periodické průzkumy, abychom požádali o Vaši zpětnou vazbu ohledně našich Služeb a dalších služeb poskytnutých k vozidlu a pro které máme oprávněný zájem zpracovávat tato data. S vaším souhlasem nebo v případě, že máme oprávněný zájem, vám můžeme posílat marketingovou komunikaci, abychom vás informovali o událostech, speciálních nabídkách, možnostech a aktuálních a budoucích produktech a službách společnosti Drivalia. Když vás budeme kontaktovat ohledně průzkumů nebo marketingové komunikace, uděláme to buď e-mailem, telefonem nebo poštovními zpravodaji / brožurami / časopisy (poštovní zásilky). Pokud byste už nechtěli přijímat průzkumy nebo marketingovou komunikaci od nás, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře. Na základě vaší návštěvy webových stránek společnosti Drivalia se vám mohou zobrazit personalizované reklamy mimo webové stránky Drivalia. Abychom rozpoznali, co je pro vás relevantní, můžeme pomocí manuálních a automatických nástrojů analyzovat vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Pro tento účel zpracováváme vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a témata, která vás mohou zajímat (podle toho, co jste uvedli na našich webových stránkách).

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.1.2.a Pro zjednodušení funkčnosti sdílení.

Co tento účel znamená?
Naše webové stránky mohou obsahovat různé funkce pro sdílení na sociálních médiích, jako jsou Facebook, Twitter nebo LinkedIn, např. tlačítka, která – se svým souhlasem – můžete použít ke sdílení informací poskytovaných na našich webových stránkách se sociálními médii dle vašeho výběru. Naše webové stránky mohou také obsahovat odkazy na naše stránky na sociálních médiích, jako jsou naše stránky Drivalia na Facebooku nebo na LinkedInu nebo náš informační kanál Twitter, který můžete použít k odeslání zpětné vazby.

Vezměte prosím na vědomí, že nejsme zodpovědní za zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování informací (včetně postupů zabezpečení dat) jiných organizací, jako jsou Facebook, Apple, Twitter, Google, Microsoft, RIM nebo jiný vývojář aplikací, poskytovatel společenských mediálních platforem, poskytovatel operačního systému, poskytovatel bezdrátových služeb nebo výrobce zařízení; to se týká také veškerých osobních údajů, které sdělíte ostatním organizacím prostřednictvím nebo v souvislosti s našimi funkcemi sociálních médií.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Pro tento účel zpracováváme vaše jméno, e-mailovou adresu, IP adresu, fotografii, seznam kontaktů na sociálních médiích a jakékoliv další informace, které nám mohou být dostupné při vašem využívání funkcí sociálních médií.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

Jakékoliv zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím cookies se děje v souladu s naší Směrnicí pro užívání Cookies.

4.1.4.a Management reporting.

Co tento účel znamená?
Zpracováváme osobní informace pro různé obchodní účely společnosti Drivalia, pro které máme oprávněný zájem na zpracování těchto údajů, jako je analýza dat, audity, vývoj nových produktů, vylepšení, zdokonalování nebo úpravy našich webových stránek a Služeb, identifikace trendů využití, efektivnost našich propagačních kampaní a provozování a rozšiřování našich obchodních aktivit.
Abychom vám usnadnili využívání našich on-line služeb nebo aplikací, můžeme analyzovat data, která shromažďujeme při používání našich digitálních médií, a kombinovat je s informacemi shromažďovanými prostřednictvím souborů cookies. Abychom například lépe porozuměli tomu, který digitální kanál (vyhledávání Google, e-mail, sociální média) nebo zařízení (stolní počítače, tablety nebo mobilní zařízení) preferujete, můžeme optimalizovat nebo omezit komunikační a marketingové aktivity dle typu kanálu a zařízení.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Za tímto účelem můžeme zpracovávat vaše jméno, e-mailovou adresu, IP adresu, pohlaví, datum narození, bydliště, PSČ a jakékoli další informace uvedené v tomto Prohlášení nebo nám jinak poskytnuté pro jeden z účelů uvedených v předchozím odstavci.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.1.4.b Dodržování zákonných povinností a ochrana majetku a zájmu společnosti Drivalia.

Co tento účel znamená?
Abychom dodrželi svou zákonnou povinnost nebo v případě, že máme oprávněný zájem, zpracováváme vaše osobní údaje podle potřeby nebo nutnosti a) podle platných zákonů včetně zákonů mimo vaši zemi pobytu a včetně odvětvových doporučení (např. Due diligence protistrany, praní špinavých peněz, financování terorismu a jiných trestných činů); (b) při dodržení právních postupů; (c) při reakci na žádosti veřejných a státních orgánů, včetně veřejných a státních orgánů mimo vaši zemi pobytu; (d) při prosazování našich smluvních podmínek a dalších použitelných zásad; (e) při ochraně našich zájmů, majetku a operace; (f) při ochraně našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku vašeho a/nebo jiné osoby; a (g) při uplatnění dostupných opravných prostředků nebo při omezení škod, které můžeme utrpět.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Pro tento účel zpracováváme vaše jméno, kontaktní údaje, korespondenci s Drivalia, vaše využití jakýchkoliv našich služeb a jakékoli další informace uvedené v tomto prohlášení nebo jinak nám poskytnuté, pokud je to zapotřebí pro jeden z účelů uvedených v předchozím odstavci.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Pouze v případě, že to bude vyžadováno zákonem nebo odvětvovým doporučením, kterým podléhá Drivalia, budou vaše osobní informace poskytnuty dozorovým agenturám, daňovým úřadům a vyšetřovacím agenturám. Prosím, odkažte se dále na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.2 DATA TÝKAJÍCÍ SE KLIENTŮ.

4.2.1.a Pro poskytování, správu a administraci Client account.

Co tento účel znamená?
Vaše údaje shromažďujeme, abychom mohli vykonávat každodenní správu a administraci klientských účtů, jako je udržování smluv a informování o všech důležitých událostech týkajících se Služeb a dalších informací, které jsou relevantní pro klientskou smlouvu a account. Toto zpracování se provádí na základě našeho oprávněného zájmu (plnění leasingové smlouvy, kterou máme s klientem) nebo na základě právní povinnosti.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Pro tento účel můžeme zpracovávat vaše obchodní kontaktní údaje a přihlašovací informace pro přístup do našich online klientských účtů.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.2.1.b Pro komunikaci s vámi.

Co tento účel znamená?
Můžete nás kontaktovat různými způsoby (například e-mailem nebo telefonicky nebo prostřednictvím našich webových stránek). V tomto případě použijeme vaše osobní údaje k zodpovězení Vaší otázky / žádosti. Můžeme vás také kontaktovat, například ohledně každodenní administrace a správy vašeho klientského účtu. Toto zpracování se provádí na základě našeho oprávněného zájmu (plnění leasingové smlouvy, kterou máme s klientem) nebo s vaším souhlasem.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Za tímto účelem můžeme zpracovávat vaše jméno, kontaktní údaje firmy, vaši korespondenci s Drivalia týkající se vaší otázky / žádosti a všechny další osobní údaje, které nám poskytnete a/nebo které jsou nezbytné pro to, abychom vám náležitě odpověděli.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.2.1.c Pro dotazníky a jinou (marketingovou) komunikaci.

Co tento účel znamená?
Budeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom vám mohli zasílat průzkumy, u kterých máme oprávněný zájem zpracovávat tato data. S vaším souhlasem nebo v případě, že máme oprávněný zájem, můžeme například posílat komunikaci, abychom vás informovali o událostech, speciálních nabídkách, možnostech a aktuálních a budoucích produktech a službách společnosti Drivalia. Tyto průzkumy vám zašleme buď formou pravidelného e-mailu nebo jednorázového e-mailu a vyžádáme si zpětnou vazbu ohledně našich služeb a dalších služeb poskytovaných k vozidlu. Můžeme vám také posílat poštovní zpravodaje / brožury / časopisy (poštovní zásilky). Pokud byste už nechtěli přijímat průzkumy nebo marketingovou komunikaci od nás, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto Prohlášení.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Pro tento účel můžeme zpracovávat vaše jméno a vaše obchodní kontaktní údaje.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.2.2.a Přístup do prostor Drivalia a bezpečnostní kontrola.

Co tento účel znamená?
Můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, pokud nás navštívíte v prostorách Drivalia, a to za účelem zajištění odpovídají kontroly přístupu a bezpečnostní kontroly, pro které máme oprávněný zájem (bezpečnost a ochrana našeho majetku).

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Pro tento účel můžeme zpracovávat vaše jméno, vaše kontaktní údaje a jméno osoby, kterou hodláte navštívit.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.2.3.a FleetReporting a International FleetReporting.

Co tento účel znamená?
Drivalia nabízí svým klientům online reportovací nástroje “FleetReporting” a “International FleetReporting”. Kontaktní osoby klientů se mohou k těmto nástrojům přihlásit, aby si mohli prohlédnout stav svého vozového parku a využít další funkce fleet reportingu, jako je například dashboard, zpráva o analýze trendů, kilometry vozidel a ukončení leasingu. Toto zpracování se provádí na základě našeho oprávněného zájmu (plnění leasingové smlouvy, kterou máme s klientem)

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Pro tento účel shromažďujeme kontaktní údaje a pracovní pozici (např. mezinárodní Fleet Manager) kontaktní osoby u klienta a dále přihlašovací údaje (tzn. přihlašovací jméno a heslo).

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.2.4.a Dodržování zákonných povinností a ochrana majetku a zájmů společnosti Drivalia.

Co tento účel znamená?
Abychom dodrželi svou zákonnou povinnost nebo v případě, že máme oprávněný zájem, zpracováváme vaše osobní údaje podle potřeby nebo nutnosti a) podle platných zákonů včetně zákonů mimo vaši zemi pobytu a včetně odvětvových doporučení (např. Due diligence protistrany, praní špinavých peněz, financování terorismu a jiných trestných činů); (b) při dodržení právních postupů; (c) při reakci na žádosti veřejných a státních orgánů, včetně veřejných a státních orgánů mimo vaši zemi pobytu; (d) při prosazování našich smluvních podmínek a dalších použitelných zásad; (e) při ochraně našich zájmů, majetku a operace; (f) při ochraně našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku vašeho a/nebo jiné osoby; a (g) při uplatnění dostupných opravných prostředků nebo při omezení škod, které můžeme utrpět.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Za tímto účelem zpracováváme jméno, kontaktní informace, datum, místo a zemi narození konečného skutečného vlastníka protistrany, s nímž chce Drivalia obchodovat; můžeme také zpracovat jméno, adresu a datum, místo a zemi narození osoby (osob), která zastupuje společnost směrem ke společnosti Drivalia; vaši korespondenci s Drivalia, vaše využívání Služeb a jakékoliv další informace uvedené v tomto Prohlášení, pokud je to zapotřebí pro jeden z účelů uvedených v předchozím odstavci.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Pouze v případě, že to bude vyžadováno zákonem nebo odvětvovým doporučením, kterým podléhá Drivalia, budou vaše osobní informace poskytnuty dozorovým agenturám, daňovým úřadům a vyšetřovacím agenturám. Prosím, odkažte se dále na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.2.5.a Elektronická kniha jízd.

Co tento účel znamená?
V případě, že máme s klientem uzavřenu zvláštní smlouvu, poskytujeme službu zajišťující elektronickou knihu jízd („EKJ“) pro vozidlo. V rámci této služby jsou pro naplnění zákonných požadavků na vykazování pracovních cest shromažďovány údaje o poloze vozidla prostřednictvím telematické jednotky ve vozidle. Pokud je telematická jednotka přepnuta do režimu soukromé jízdy, údaje o poloze vozidla se neshromažďují. Toto zpracování se provádí na základě našeho oprávněného zájmu (plnění leasingové smlouvy, kterou máme s klientem).

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Pro tento účel shromažďujeme vaše jméno, adresu, pracovní e-mailovou adresu, registrační značku, značku a model vozidla, údaje o poloze a kilometrovém nájezdu vozidla, kontaktní údaje a pracovní pozici (např. mezinárodní Fleet Manager) kontaktní osoby u klienta a dále přihlašovací údaje (tzn. přihlašovací jméno a heslo).

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Údaje z EKJ sdílíme s našimi klienty (vaším zaměstnavatelem). Kontaktní osoby klientů mají přístup k údajům z EKJ po přihlášení do příslušné elektronické aplikace.

4.3 DATA TÝKAJÍCÍ SE ŘIDIČŮ (zaměstnanců našich Klientů).

4.3.1.a Pro komunikaci s vámi.

Co tento účel znamená?
Můžete nás kontaktovat různými způsoby (například e-mailem nebo telefonicky nebo prostřednictvím našich webových stránek). V tomto případě použijeme vaše osobní údaje k zodpovězení Vaší otázky / žádosti. Můžeme vás také kontaktovat v souvislosti s vašim vozidlem nebo jinými otázkami týkajícími řidiče. Toto zpracování se provádí na základě našeho oprávněného zájmu (plnění leasingové smlouvy, kterou máme s vašim zaměstnavatelem) nebo s vaším souhlasem.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Za tímto účelem můžeme zpracovávat vaše jméno, vaše kontaktní údaje, vaši korespondenci s Drivalia týkající se vaší otázky / žádosti a všechny další osobní údaje, které nám poskytnete a/nebo které jsou nezbytné pro to, abychom vám náležitě odpověděli, včetně vaší registrační značky.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.3.1.b Pro dotazníky a jinou (marketingovou) komunikaci.

Co tento účel znamená?
Vaše osobní údaje zpracováváme, když vám posíláme periodické průzkumy, abychom požádali o Vaši zpětnou vazbu ohledně našich Služeb a dalších služeb poskytnutých k vozidlu a pro které máme oprávněný zájem zpracovávat tato data. S vaším souhlasem nebo v případě, že máme oprávněný zájem, vám můžeme posílat marketingovou komunikaci, abychom vás informovali o událostech, speciálních nabídkách, možnostech a aktuálních a budoucích produktech a službách společnosti Drivalia. Když vás budeme kontaktovat ohledně průzkumů nebo marketingové komunikace, uděláme to buď e-mailem, telefonem nebo poštovními zpravodaji / brožurami / časopisy (poštovní zásilky). Pokud byste už nechtěli přijímat průzkumy nebo marketingovou komunikaci od nás, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Pro tento účel zpracováváme vaše jméno, vaši adresu, vaši registrační značku a vaše zájmy (které nám sdělíte).

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.3.1.c Portál a aplikace

Co tento účel znamená?
Brzy vám můžeme nabídnout on-line portály nebo aplikace. Prostřednictvím těchto portálů nebo aplikací najdete praktické informace o vašem vozidle v leasingu, vašich kontaktních informacích a dalších osobních údajích, můžete oznámit jejich změny, oznámit poškození vašeho vozidla, zaznamenávat schůzky pro opravy, údržbu nebo výměnu pneumatik, kontaktovat náš zákaznický servis, konzultovat a platit pokuty. Toto zpracování se provádí na základě našeho oprávněného zájmu (plnění leasingové smlouvy, kterou máme s vaším zaměstnavatelem) nebo s vaším souhlasem.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Pro tento účel shromažďujeme vaše jméno a e-mailovou adresu, na kterou zasíláme dočasné heslo, které následně použijete pro přihlášení do platformy nebo aplikace.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.3.2.a Správa vozidel.

Co tento účel znamená?
Zpracováváme vaše informace ve vztahu ke správě vašeho vozidla a ke zpracování každodenní správy vozidla, pro které máme legitimní zájem (plnění leasingové smlouvy, kterou máme s vaším zaměstnavatelem).

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Za tímto účelem zpracujeme vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu (pracovní), kategorii leasingu, registrační značku, značku a model vozidla, historii servisu, vybrané informace o stavu vozidla získané dálkovým přístupem k servisnímu modulu a provozní kontakt s vámi. Kromě toho můžete poskytnout určité informace týkající se správy vozidel prostřednictvím portálu Drivalia nebo při volání do společnosti Drivalia.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Informace týkající se správy vozidel sdílíme s našimi Klienty (vaším zaměstnavatelem). Prosím, odkažte se dále na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.3.2.b Opravy, údržba a pneumatiky.

Co tento účel znamená?
Zpracováváme vaše informace ve vztahu k poskytování Služby (plánovaných) oprav a údržby a Služby pneumatiky pro vaše vozidlo, pro které máme oprávněný zájem (plnění leasingové smlouvy, kterou máme s vaším zaměstnavatelem).

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Za tímto účelem shromažďujeme vaše jméno, adresu, pracovní e-mailovou adresu, registrační značku, značku a model vozidla, historii servisu, vybrané informace o stavu vozidla získané dálkovým přístupem k servisnímu modulu a provozní kontakt s vámi. Kromě toho nám můžete poskytnout určité informace prostřednictvím portálu Drivalia (např. vaše telefonní číslo, abyste si dohodli termín pro údržbu vozidla) nebo když zavoláte do společnosti Drivalia.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Informace týkající se opravy a údržby vozidel sdílíme s našimi Klienty (vaším zaměstnavatelem) a s třetími stranami, které provádějí údržbu a opravy vozidla, popř. které zajišťují výměnu pneumatik, jako např. dealerství, opravny, pneuservisy. Prosím, odkažte se dále na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.3.2.c Správa pojistných událostí.

Co tento účel znamená?
Vaše informace zpracováváme tak, že zaznamenáváme a administrujeme nehody a pojistné události, do kterých jste vy a / nebo vaše vozidlo mohli být zapojeni, za účelem obnovení mobilitu a zajištění nápravy škody. To provádíme tak, že (i) vám poskytneme příležitost nahlásit nehody a pojistné události prostřednictvím našeho Zákaznického call centra, (ii) pokud je to možné, poskytneme vám silniční asistenci a / nebo náhradní vozidlo, a (iii) zajistíme vám opravu a další návazný servis. Toto zpracování se provádí na základě našeho oprávněného zájmu (plnění leasingové smlouvy, kterou máme s vaším zaměstnavatelem). Tyto informace můžeme také využít k posouzení oprav poškození v souladu s našimi zásadami zacházení s odpovědnostmi a snižování rizik, u nichž máme oprávněný zájem zpracovávat tato data.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Pro tento účel shromažďujeme následující osobní údaje:
Od nás: registrační značka vozu, značka a model vozidla, servisní historie a provozní kontakt s vámi.
Od vás: vaše jméno, kontaktní údaje, podrobnosti o vozidle, podrobnosti o nehodě, údaje o škodě, fotografie incidentu, datum narození, počet cestujících ve vozidle, informace svědků o nehodě (je-li to možné) a jakékoli další informace, které jste se rozhodli poskytnout nám v souvislosti s nehodou (včetně jakýchkoli informací týkajících se možných úrazů).
Od třetích stran, jako jsou osoby účastnící se havárie nebo pojišťovny: informace o třetích osobách účastnících se nehody / pojistné události (například totožnost vašich cestujících, řidiče a cestujících u vozidel třetích osob a dalších zúčastněných třetích stran), informace o třetích stranách (např. svědkové, vyšetřování policistů a další) informace o pojištění, informace o pojistné události a nároky třetích stran.
Od úřadů (např. od policie): vaše jméno, adresa, registrační značka, informace o nehodě / pojistné události, policejní zpráva a sdělení svědků.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Tyto informace sdílíme s naším Klientem (vaším zaměstnavatelem) prostřednictvím našeho reportingového nástroje (International) FleetReporting. Můžeme také sdílet určité informace s prodejci / autoservisy, autoservisy, montéry automobilů, pojišťovnami (které mohou být jak přidružené, tak pojišťovací společnosti třetích stran) a odbornými znalci zaměstnanými v našem zastoupení nebo jménem třetích stran (jako např. právníci, lékaři, vyšetřovatelé atd.) za účelem odhadu poškození nebo vyřešení nároku. Prosím, odkažte se dále na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.3.2.d Zpracování pokut.

Co tento účel znamená?
Následující údaje mohou záviset na zemi, kde se řidiči dopustili porušení dopravních a/nebo parkovacích pravidel: Jelikož Drivalia je registrovaný vlastník vozidel, mohou orgány, které vydaly specifickou dopravní nebo parkovací pokutu (například policie nebo místní orgán) adresovat dopravní a/nebo parkovací pokuty, které vzniknou řidičům vozidel, společnosti Drivalia.
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zpracování a platby pokuty a případné získání úhrady od našeho Klienta (vašeho zaměstnavatele), pro které máme oprávněný zájem zpracovat tato data.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Zpracováváme informace, které obdržíme od příslušných orgánů (např. policejních nebo místních orgánů): vaše jméno, adresa a registrační značka, povaha, místo a čas vašeho spáchání přestupku / incidentu a uložená pokuta.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Drivalia pravděpodobně bude muset sdílet tyto informace s Klientem (vaším zaměstnavatelem) v určitých situacích, například když jsou vozy používány jako referentské a Drivalia neví, kdo je skutečný řidič určitého vozidla. Prosím, odkažte se dále na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.3.2.e Palivové karty, karty e-Mobility a dálniční poplatky.

Co tento účel znamená?
Naše Služby zahrnují program správy paliva, který vám například umožňuje platit za pohonné hmoty na čerpacích stanicích pomocí platebního mechanismu vydaného nebo řízeného platebním systémem Drivalia, jako např. palivovou kartou. V případě, že máte vozidlo s elektrickým pohonem, může vám být poskytnuta karta e-Mobility pro placení nabíjení vašeho vozu v místech, kde je nabíjení umožněno. Toto zpracování se provádí na základě našeho oprávněného zájmu (plnění leasingové smlouvy, kterou máme s vaším zaměstnavatelem).
Dále může Drivalia shromažďovat určité informace týkající se dálničních poplatků, jako např. místo, datum, čas a náklad na dálniční poplatek.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Za tímto účelem shromažďujeme následující informace: vaše jméno, e-mail, číslo palivové karty nebo číslo karty e-Mobility, registrační značku vozidla, informace o palivu, počet najetých kilometrů a související náklady. V případě proplácení nákladů můžeme také potřebovat shromáždit informace o čísle bankovního účtu.
Dále může Drivalia shromažďovat určité informace týkající se dálničních poplatků, jako např. místo, datum, čas a náklad na dálniční poplatek.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Společnost Drivalia potřebuje sdílet informace se společností vydávající palivovou kartu / kartu e-Mobilit. Také naši klienti (váš zaměstnavatel) mohou mít přístup k určitým osobním údajům, které poskytujeme na našem internetovém portálu nebo portálu e-Mobility nebo online nástroji "(International) FleetReporting". Klienti se mohou přihlásit a zkontrolovat stav svého vozového parku (např. počet najetých kilometrů) a používat další funkce pro fleet reporting (např. reporty o výkazu spotřebě paliva a ceny pohonných hmot a analýzy trendů). Prosím, odkažte se dále na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.3.3.a Náhradní vozidla.

Co tento účel znamená?
Osobní údaje shromažďujeme za účelem poskytnutí našich služeb v oblasti náhradních vozidel, abyste mohli například získat kontakt na poskytovatele náhradních vozidel pro společnost Drivalia prostřednictvím našeho Kontaktního centra pro zákazníky, pronajmout si vozidlo od nejvhodnějšího poskytovatele náhradních vozidel nebo aby vám bylo náhradní vozidlo přistaveno. Toto zpracování se provádí na základě našeho oprávněného zájmu (plnění leasingové smlouvy, kterou máme s vaším zaměstnavatelem) nebo případně smlouvy, kterou máte s námi.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Pro tento účel shromažďujeme vaše jméno, e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu, registrační značku, náklady na poskytnutí náhradního vozidla, místo přistavení, dobu zápůjčky a kontaktní osobu u Klienta.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Společnost Drivalia sdílí vaše údaje s externími dodavateli náhradních vozidel. Prosím, odkažte se dále na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.3.3.b Silniční asistence.

Co tento účel znamená?
Pokud se setkáte s poruchou automobilu, například s poškozenou pneumatikou nebo s mechanickými obtížemi na silnici, je Drivalia schopen zajistit silniční asistenci, pro kterou úzce spolupracujeme se smluvními třetími stranami. Toto zpracování se provádí na základě našeho oprávněného zájmu (plnění leasingové smlouvy, kterou máme s vaším zaměstnavatelem).

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Pro tento účel shromažďujeme následující údaje: vaše jméno, e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu, registrační značku a lokalitu, kde je zásah silniční asistence požadován a poskytnut.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Společnost Drivalia sdílí vaše údaje s externími dodavateli služby silniční asistence, odtahovými službami nebo poskytovateli náhradních vozidel. Prosím, odkažte se dále na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.3.4.a Pro přípravu a správu programu školení.

Co tento účel znamená?
Poskytujeme různé školení řidičů o bezpečnosti a řízení rizik, abychom analyzovali a zlepšili chování řidičů, podpořili proaktivní zájem vaší společnosti o bezpečnost a dobré firemní chování, a abychom snížili počet nehod, ověřili efektivitu celkových bezpečnostních iniciativ vaší společnosti a identifikovali možnosti komunikace a dalších školení. Do školení zapojujeme třetí strany pro správu a provádění takových bezpečnostních programů; tyto třetí strany vás budou kontaktovat, abyste absolvovali bezpečnostní vyhodnocení a účastnili se vlastního školení (buď online nebo v učebně). Od těchto třetích stran obdržíme váš "index rizika řidiče" (informace o možných rizicích zjištěných prostřednictvím dotazníkových procesů), a stejně tak přehled školení, které byly doporučeny, zapsány a dokončeny. Toto zpracování je provedeno na základě našeho oprávněného zájmu (plnění leasingové smlouvy, kterou máme s vaším zaměstnavatelem).

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Pro tento účel shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje:
Přímo od Klienta (vašeho zaměstnavatele): vaše jméno, pracovní e-mailovou adresu a registrační značku vozidla.
Od třetích stran, které do školení zapojujeme: index rizika řidiče, přehled školení, které byly doporučeny, zapsány a dokončeny.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Společnost Drivalia sdílí vaše údaje s externími dodavateli, kteří pro nás zajišťují správu a provádění školení, a stejně tak s Klienty (vaším zaměstnavatelem). Prosím, odkažte se dále na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.3.5.a Různé portály a aplikace pro řidiče.

Co tento účel znamená?
V závislosti na zemi, ve které žijete, poskytujeme on-line portály a aplikace, které mají řadu funkcí. Například prostřednictvím našich portálů a aplikací najdete praktické informace o vašem pronajatém vozidle, změníte své jméno, kontaktní údaje a další osobní údaje, oznámíte poškození vozu, naplánujete schůzky pro opravy, údržbu nebo výměnu pneumatik prostřednictvím plánovačů on-line schůzek, kontaktujete naše kontaktní centra pro řidiče, prohlížíte a platíte pokuty nebo náklady na palivo a, v případě, že máte elektrický vůz - zajistíte dobíjení. Můžeme vám také poskytnout dashboard, který vám poskytne přehled o vašem používání vozidla (například průměrná spotřeba paliva, škody atd.). Toto zpracování se provádí na základě našeho oprávněného zájmu (plnění leasingové smlouvy, kterou máme s vaším zaměstnavatelem) nebo s vaším souhlasem.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Od vašeho zaměstnavatele (našeho klienta) obdržíme vaše jméno a e-mailovou adresu, abychom vám poskytli údaje k přihlášení (uživatelské jméno a dočasné heslo) do online systému Drivalia tak, abyste měli přístup k našim různým online portálům a aplikacím.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se dále na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.3.5.b (International) FleetReporting.

Co tento účel znamená?
(International) FleetReporting představuje reporting na úrovni dané země a/nebo na mezinárodní úrovni pro naše klienty (vašeho zaměstnavatele). (International) FleetReporting umožňuje klientům například přístup k reportům a vyhodnocení počtu kilometrů nebo zbývající doby leasingu (jednotlivých) vozidel. Používáme také údaje obsažené v nástroji FleetReporting k poskytnutí (agregovaných) pohledů našim klientům (vašemu zaměstnavateli) na klíčové aspekty řízení vozového parku v jejich zemi (např. otázky nákladů a rizik) za účelem implementace vyváženého přístupu řízení vozového parku (náklady, životní prostředí a bezpečnost), řízení implementace car policy a fleet policy, schopnost podávat zprávy o globálních emisích CO2 jako součást závazků a dodržování společenské odpovědnosti Klienta, zhodnotit efektivitu změny politiky a proaktivně komunikovat zprávy o vývoji vozového parku. Toto zpracování se provádí na základě našeho oprávněného zájmu (plnění leasingové smlouvy, kterou máme s vaším zaměstnavatelem).
Například na základě takového dashboard reportu má každý klient přístup k (i) různým údajům o emisích CO2 svého vozového parku pro jednotlivé země a (ii) opatřením navrženým společností Drivalia ke snížení dopadu vozového parku na životní prostředí. Drivalia a Klient pak mohou studovat a diskutovat car policy a fleet policy společnosti a stanovit cíle za účelem dosažení trvalého snížení spotřeby paliva, emisí CO2 a dalších výdajů na automobily. Na základě těchto informací může každý klient přijmout informovaná rozhodnutí zaměřená na snižování emisí CO2 v rámci své flotily v určité zemi, např. poskytováním školení pro ekologické jízdy řidičům nebo získání vozidel s neutrálnějším dopadem na životní prostředí.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Pro tento účel zpracováváme následující osobní údaje:
Od našeho Klienta (vašeho zaměstnavatele): jméno řidiče, identifikátor řidiče generovaný klientem, jméno a kontaktní údaje styčné osoby Klienta, (e-mailová adresa), telefonní číslo, státní příslušnost, číslo sociálního pojištění (nepovinné: pouze pokud je toto vyžadováno pro daňové účely) a použití palivové karty (nepovinné).
Od nás: detaily o vozidle (např. značka a model vozu, registrační značka, typ), zbývající doba leasingu, pojistné události a škody na vozidle, typ paliva, počet a typ palivových karet, spotřeba paliva a údaje o pojištění.
Od řidiče: stav kilometrů a popis škody na vozidle vzniklé při pojistné události nebo nehodě.
Údaje získané od ostatních (např. Policie, místní úřady, servisní místo): pokuty za rychlost a/nebo parkování, stav kilometrů a informace o údržbě a opravách vozidel.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Tyto informace sdílíme s autorizovaným (mezinárodním) Fleet managerem na straně Klienta. Prosím, odkažte se dále na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.3.6.a Management reporting.

Co tento účel znamená?
Zpracováváme osobní informace pro různé obchodní účely společnosti Drivalia, pro které máme oprávněný zájem na zpracování těchto údajů, jako je analýza dat, audity, vývoj nových produktů, vylepšení, zdokonalování nebo úpravy našich webových stránek a Služeb, identifikace trendů využití, efektivnost našich propagačních kampaní a provozování a rozšiřování našich obchodních aktivit.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Za tímto účelem můžeme zpracovávat různé údaje, které shromažďujeme v souvislosti s poskytováním Služeb (jako např. vaše jméno, kontaktní údaje, údaje o vozidel atd.) dle potřeby pro jeden z účelů uvedených v předchozím odstavci.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se dále na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.3.6.b Dodržování zákonných povinností a ochrana majetku a zájmů společnosti Drivalia.

Co tento účel znamená?
Abychom dodrželi svou zákonnou povinnost nebo v případě, že máme oprávněný zájem, zpracováváme vaše osobní údaje podle potřeby nebo nutnosti a) podle platných zákonů včetně zákonů mimo vaši zemi pobytu a včetně odvětvových doporučení (např. Due diligence protistrany, praní špinavých peněz, financování terorismu a jiných trestných činů); (b) při dodržení právních postupů; (c) při reakci na žádosti veřejných a státních orgánů, včetně veřejných a státních orgánů mimo vaši zemi pobytu; (d) při prosazování našich smluvních podmínek a dalších použitelných zásad; (e) při ochraně našich zájmů, majetku a operace; (f) při ochraně našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku vašeho a/nebo jiné osoby; a (g) při uplatnění dostupných opravných prostředků nebo při omezení škod, které můžeme utrpět. Pokud jste vy a váš zaměstnavatel dali souhlas, společnost Drivalia může také analyzovat informace o vašem vozidle (vozidlech), pokud jste již dříve pronajímali automobil prostřednictvím společnosti Drivalia, například za účelem určení ceny pronájmu nového vozu.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Pro tento účel zpracováváme vaše jméno, kontaktní údaje, korespondenci s Drivalia, vaše využití jakýchkoliv našich služeb a jakékoli další informace uvedené v tomto prohlášení nebo jinak nám poskytnuté, pokud je to zapotřebí pro jeden z účelů uvedených v předchozím odstavci.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Pouze v případě, že to bude vyžadováno zákonem nebo odvětvovým doporučením, kterým podléhá Drivalia, budou vaše osobní informace poskytnuty dozorovým agenturám, daňovým úřadům a vyšetřovacím agenturám. Prosím, odkažte se dále na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.4 DATA TÝKAJÍCÍ SE KLIENTŮ NA PRIVÁTNÍ LEASING.

4.4.1.a Pro vaši klientskou registraci

Co tento účel znamená?
Budeme shromažďovat informace při registraci (prostřednictvím naší webové stránky) vás jako klienta. Toto zpracování je nutné pro uzavření a plnění leasingové smlouvy, včetně vašeho posouzení a přijetí jako klienta.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Pro tento účel shromažďujeme tyto údaje: vaše jméno, pohlaví, titul, adresu, kontaktní údaje (včetně vaší e-mailové adresy, telefonního čísla, řidičského průkazu, doručovací adresy nebo místa vyzvednutí, údaje o transakcích (například objednávky), datum platby), číslo bankovního účtu a oprávnění, které dáváte společnosti Drivalia.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Své informace sdílíme s třetí stranou, se kterou máme dohodu o provádění plateb online, jako je například záloha a měsíční leasingové splátky. Shromažďujeme pouze informace, které jsou nezbytné pro provedení plateb. Prosím, odkažte se dále na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.4.1.b Portál a aplikace

Co tento účel znamená?
Brzy vám můžeme nabídnout on-line portály nebo aplikace. Prostřednictvím těchto portálů nebo aplikací najdete praktické informace o vašem vozidle v leasingu, vašich kontaktních informacích a dalších osobních údajích, můžete oznámit jejich změny, oznámit poškození vašeho vozidla, zaznamenávat schůzky pro opravy, údržbu nebo výměnu pneumatik, kontaktovat náš zákaznický servis, konzultovat a platit pokuty. Toto zpracování je nutné pro plnění leasingové smlouvy nebo na základě vašeho souhlasu.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Pro tento účel shromažďujeme vaše jméno a e-mailovou adresu, na kterou zasíláme dočasné heslo, které následně použijete pro přihlášení do platformy nebo aplikace.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.4.2.a Pro komunikaci s vámi.

Co tento účel znamená?
Můžete nás kontaktovat různými způsoby (například e-mailem nebo telefonicky nebo prostřednictvím našich webových stránek). V tomto případě použijeme vaše osobní údaje k zodpovězení Vaší otázky / žádosti. Můžeme vás také kontaktovat v souvislosti s vašim vozidlem nebo jinými otázkami týkajícími se vaší smlouvy. Toto zpracování je nutné pro plnění leasingové smlouvy nebo na základě vašeho souhlasu.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Za tímto účelem můžeme zpracovávat vaše jméno, vaše kontaktní údaje, vaši korespondenci s Drivalia týkající se vaší otázky / žádosti a všechny další osobní údaje, které nám poskytnete a/nebo které jsou nezbytné pro to, abychom vám náležitě odpověděli, včetně vaší registrační značky, a dále sjednaná doba nájmu a vaše finanční závazky k naší společnosti.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.4.2.b Pro dotazníky a jinou (marketingovou) komunikaci.

Co tento účel znamená?
Vaše osobní údaje zpracováváme, když vám posíláme periodické průzkumy, abychom požádali o Vaši zpětnou vazbu ohledně našich Služeb a dalších služeb poskytnutých k vozidlu a pro které máme oprávněný zájem zpracovávat tato data. S vaším souhlasem nebo v případě, že máme oprávněný zájem, vám můžeme posílat marketingovou komunikaci, abychom vás informovali o událostech, speciálních nabídkách, možnostech a aktuálních a budoucích produktech a službách společnosti Drivalia. Když vás budeme kontaktovat ohledně průzkumů nebo marketingové komunikace, uděláme to buď e-mailem, telefonem nebo poštovními zpravodaji / brožurami / časopisy (poštovní zásilky). Pokud byste už nechtěli přijímat průzkumy nebo marketingovou komunikaci od nás, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Pro tento účel zpracováváme vaše jméno, vaši adresu, vaši registrační značku a vaše zájmy (které nám sdělíte prostřednictvím našich webových stránek).

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.4.3.a Správa vozidla.

Co tento účel znamená?
Zpracováváme vaše informace ve vztahu ke správě vašeho vozidla a ke zpracování každodenní správy vozidla, pro které máme legitimní zájem. Toto zpracování je nutné pro plnění leasingové smlouvy nebo na základě vašeho souhlasu.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Za tímto účelem zpracujeme vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu (pracovní), kategorii leasingu, registrační značku, značku a model vozidla, historii servisu, vybrané informace o stavu vozidla získané dálkovým přístupem k servisnímu modulu a provozní kontakt s vámi. Kromě toho můžete poskytnout určité informace týkající se správy vozidel prostřednictvím portálu Drivalia nebo při volání do společnosti Drivalia.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.4.3.b Opravy, údržba a pneumatiky.

Co tento účel znamená?
Zpracováváme vaše informace ve vztahu k poskytování Služby (plánovaných) oprav a údržby a Služby pneumatiky pro vaše vozidlo, pro které máme oprávněný zájem. Toto zpracování je nutné pro plnění leasingové smlouvy nebo na základě vašeho souhlasu.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Za tímto účelem shromažďujeme vaše jméno, adresu, pracovní e-mailovou adresu, registrační značku, značku a model vozidla, historii servisu, vybrané informace o stavu vozidla získané dálkovým přístupem k servisnímu modulu a provozní kontakt s vámi. Kromě toho nám můžete poskytnout určité informace prostřednictvím portálu Drivalia (např. vaše telefonní číslo, abyste si dohodli termín pro údržbu vozidla) nebo když zavoláte do společnosti Drivalia.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Informace týkající se opravy a údržby vozidel sdílíme s třetími stranami, které provádějí údržbu a opravy vozidla, popř. které zajišťují výměnu pneumatik, jako např. dealerství, opravny, pneuservisy. Prosím, odkažte se dále na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.4.3.c Správa pojistných událostí.

Co tento účel znamená?
Vaše informace zpracováváme tak, že zaznamenáváme a administrujeme nehody a pojistné události, do kterých jste vy a / nebo vaše vozidlo mohli být zapojeni, za účelem obnovení mobilitu a zajištění nápravy škody. To provádíme tak, že (i) vám poskytneme příležitost nahlásit nehody a pojistné události prostřednictvím našeho Zákaznického call centra, (ii) pokud je to možné, poskytneme vám silniční asistenci a / nebo náhradní vozidlo, a (iii) zajistíme vám opravu a další návazný servis. Toto zpracování se provádí na základě našeho oprávněného zájmu (plnění leasingové smlouvy, kterou máme s vaším zaměstnavatelem). Tyto informace můžeme také využít k posouzení oprav poškození v souladu s našimi zásadami zacházení s odpovědnostmi a snižování rizik, u nichž máme oprávněný zájem zpracovávat tato data.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Pro tento účel shromažďujeme následující osobní údaje:
Od nás: registrační značka vozu, značka a model vozidla, servisní historie a provozní kontakt s vámi.
Od vás: vaše jméno, kontaktní údaje, podrobnosti o vozidle, podrobnosti o nehodě, údaje o škodě, fotografie incidentu, datum narození, počet cestujících ve vozidle, informace svědků o nehodě (je-li to možné) a jakékoli další informace, které jste se rozhodli poskytnout nám v souvislosti s nehodou (včetně jakýchkoli informací týkajících se možných úrazů).
Od třetích stran, jako jsou osoby účastnící se havárie nebo pojišťovny: informace o třetích osobách účastnících se nehody / pojistné události (například totožnost vašich cestujících, řidiče a cestujících u vozidel třetích osob a dalších zúčastněných třetích stran), informace o třetích stranách (např. svědkové, vyšetřování policistů a další) informace o pojištění, informace o pojistné události a nároky třetích stran.
Od úřadů (např. od policie): vaše jméno, adresa, registrační značka, informace o nehodě / pojistné události, policejní zpráva a sdělení svědků.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Můžeme sdílet určité informace s prodejci / autoservisy, autoservisy, montéry automobilů, pojišťovnami (které mohou být jak přidružené, tak pojišťovací společnosti třetích stran) a odbornými znalci zaměstnanými v našem zastoupení nebo jménem třetích stran (jako např. právníci, lékaři, vyšetřovatelé atd.) za účelem odhadu poškození nebo vyřešení nároku. Prosím, odkažte se dále na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.4.3.d Karty e-Mobility.

Co tento účel znamená?
V případě, že máte vozidlo s elektrickým pohonem, může vám být poskytnuta karta e-Mobility pro placení nabíjení vašeho vozu v místech, kde je nabíjení umožněno. Toto zpracování je nutné pro plnění leasingové smlouvy nebo na základě vašeho souhlasu.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Za tímto účelem shromažďujeme následující informace: vaše jméno, e-mail, číslo karty e-Mobility, registrační značku vozidla, informace o palivu, počet najetých kilometrů a související náklady. V případě proplácení nákladů můžeme také potřebovat shromáždit informace o čísle bankovního účtu.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Společnost Drivalia potřebuje sdílet informace se společností vydávající kartu e-Mobility. Prosím, odkažte se dále na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.4.3.e Zpracování pokut.

Co tento účel znamená?
Následující údaje mohou záviset na zemi, kde se řidiči dopustili porušení dopravních a/nebo parkovacích pravidel: Jelikož Drivalia je registrovaný vlastník vozidel, mohou orgány, které vydaly specifickou dopravní nebo parkovací pokutu (například policie nebo místní orgán) adresovat dopravní a/nebo parkovací pokuty, které vzniknou řidičům vozidel, společnosti Drivalia.
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zpracování a platby pokuty a případné získání úhrady. Toto zpracování je nutné pro plnění leasingové smlouvy nebo na základě vašeho souhlasu.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Zpracováváme informace, které obdržíme od příslušných orgánů (např. policejních nebo místních orgánů): vaše jméno, adresa a registrační značka, povaha, místo a čas vašeho spáchání přestupku / incidentu a uložená pokuta.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se dále na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.4.4.a Silniční asistence.

Co tento účel znamená?
Pokud se setkáte s poruchou automobilu, například s poškozenou pneumatikou nebo s mechanickými obtížemi na silnici, je Drivalia schopen zajistit silniční asistenci, pro kterou úzce spolupracujeme se smluvními třetími stranami. Toto zpracování je nutné pro plnění leasingové smlouvy nebo na základě vašeho souhlasu.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Pro tento účel shromažďujeme následující údaje: vaše jméno, e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu, registrační značku a lokalitu, kde je zásah silniční asistence požadován a poskytnut.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Společnost Drivalia sdílí vaše údaje s externími dodavateli služby silniční asistence, odtahovými službami nebo poskytovateli náhradních vozidel. Prosím, odkažte se dále na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.4.5.a Management reporting.

Co tento účel znamená?
Zpracováváme osobní informace pro různé obchodní účely společnosti Drivalia, pro které máme oprávněný zájem na zpracování těchto údajů, jako je analýza dat, audity, vývoj nových produktů, vylepšení, zdokonalování nebo úpravy našich webových stránek a Služeb, identifikace trendů využití, efektivnost našich propagačních kampaní a provozování a rozšiřování našich obchodních aktivit.
Abychom vám usnadnili využívání našich on-line služeb nebo aplikací, můžeme analyzovat data, která shromažďujeme při používání našich digitálních médií, a kombinovat je s informacemi shromažďovanými prostřednictvím souborů cookies. Abychom například lépe porozuměli tomu, který digitální kanál (vyhledávání Google, e-mail, sociální média) nebo zařízení (stolní počítače, tablety nebo mobilní zařízení) preferujete, můžeme optimalizovat nebo omezit komunikační a marketingové aktivity dle typu kanálu a zařízení.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Za tímto účelem můžeme zpracovávat vaše jméno, e-mailovou adresu, IP adresu, pohlaví, datum narození, bydliště, PSČ a jakékoli další informace uvedené v tomto Prohlášení nebo nám jinak poskytnuté pro jeden z účelů uvedených v předchozím odstavci.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.4.5.b Dodržování zákonných povinností a ochrana majetku a zájmů společnosti Drivalia.

Co tento účel znamená?
Abychom dodrželi svou zákonnou povinnost nebo v případě, že máme oprávněný zájem, zpracováváme vaše osobní údaje podle potřeby nebo nutnosti a) podle platných zákonů včetně zákonů mimo vaši zemi pobytu a včetně odvětvových doporučení (např. Due diligence protistrany, praní špinavých peněz, financování terorismu a jiných trestných činů); (b) při dodržení právních postupů; (c) při reakci na žádosti veřejných a státních orgánů, včetně veřejných a státních orgánů mimo vaši zemi pobytu; (d) při prosazování našich smluvních podmínek a dalších použitelných zásad; (e) při ochraně našich zájmů, majetku a operace; (f) při ochraně našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku vašeho a/nebo jiné osoby; a (g) při uplatnění dostupných opravných prostředků nebo při omezení škod, které můžeme utrpět.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Za tímto účelem zpracováváme jméno, kontaktní informace, datum, místo a zemi narození konečného skutečného vlastníka protistrany, s nímž chce Drivalia obchodovat; můžeme také zpracovat jméno, adresu a datum, místo a zemi narození osoby (osob), která zastupuje společnost směrem ke společnosti Drivalia; vaši korespondenci s Drivalia, vaše využívání Služeb a jakékoliv další informace uvedené v tomto Prohlášení, pokud je to zapotřebí pro jeden z účelů uvedených v předchozím odstavci.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Pouze v případě, že to bude vyžadováno zákonem nebo odvětvovým doporučením, kterým podléhá Drivalia, budou vaše osobní informace poskytnuty dozorovým agenturám, daňovým úřadům a vyšetřovacím agenturám. Prosím, odkažte se dále na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.5 DATA TÝKAJÍCÍ SE SOUKROMÝCH KUPUJÍCÍCH OJETÝCH VOZIDEL

4.5.1.a Odkup vozidla nabízeného společností Drivalia.

Co tento účel znamená?
Vaše informace zpracováváme ve vztahu k vašemu (potenciálnímu) odkupu vozidla nabízeného společností Drivalia, případně k převzetí vašeho vozu na protiúčet a k dalším souvisejícím službám. To zahrnuje vyhotovení kupní smlouvy, dodání Služeb a vypořádání platební transakce. Toto zpracování je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, včetně vašeho posouzení a přijetí jako klienta.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Pro tento účel shromažďujeme vaše jméno, pohlaví, titul, kontaktní údaje (včetně vaší e-mailové adresy, telefonního čísla, názvu firmy), údaje týkající se vašeho obchodu s vozidlem a údaje potřebné pro dokončení transakce, včetně čísla bankovního účtu.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Tyto informace můžeme sdílet s našimi obchodními partnery – bazary – nebo s partnery v oblasti finančních služeb. Prosím, odkažte se dále na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.5.2.a Pro komunikaci s vámi.

Co tento účel znamená?
Vaše osobní údaje získáváme, když nás kontaktujete prostřednictvím jednoho z našich kontaktních formulářů online (nebo poskytnete informace v některém z našich středisek pro prodej ojetých vozidel), například když nám pošlete otázky, návrhy, podněty nebo stížnosti, nebo když požadujete nabídku našich Služeb. Můžeme vás kontaktovat ohledně (potenciálního) odkupu vozidla. Toto zpracování je nutné pro plnění smlouvy, kterou máte s námi uzavřenou nebo s vaším souhlasem.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Za tímto účelem shromažďujeme vaše jméno, pohlaví, titul, kontaktní údaje (včetně vaší e-mailové adresy, telefonního čísla, názvu vaší společnosti) a další informace, které nám poskytnete ve volném poli kontaktního formuláře, kde můžete například položit vaši otázku, popsat svůj návrh, napsat podnět nebo se podělit o stížnost.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.5.2.b Pro dotazníky a jinou (marketingovou) komunikaci.

Co tento účel znamená?
Vaše osobní údaje zpracováváme, když vám posíláme periodické průzkumy, abychom požádali o Vaši zpětnou vazbu ohledně našich Služeb a dalších služeb poskytnutých k vozidlu a pro které máme oprávněný zájem zpracovávat tato data. S vaším souhlasem nebo v případě, že máme oprávněný zájem, vám můžeme posílat marketingovou komunikaci, abychom vás informovali o událostech, speciálních nabídkách, možnostech a aktuálních a budoucích produktech a službách společnosti Drivalia. Když vás budeme kontaktovat ohledně průzkumů nebo marketingové komunikace, uděláme to buď e-mailem, telefonem nebo poštovními zpravodaji / brožurami / časopisy (poštovní zásilky). Pokud byste už nechtěli přijímat průzkumy nebo marketingovou komunikaci od nás, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Pro tento účel zpracováváme vaše jméno, vaši adresu, vaši registrační značku a vaše zájmy (které nám sdělíte prostřednictvím našich webových stránek).

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.5.3.a Management reporting.

Co tento účel znamená?
Zpracováváme osobní informace pro různé obchodní účely společnosti Drivalia, pro které máme oprávněný zájem na zpracování těchto údajů, jako je analýza dat, audity, vývoj nových produktů, vylepšení, zdokonalování nebo úpravy našich webových stránek a Služeb, identifikace trendů využití, efektivnost našich propagačních kampaní a provozování a rozšiřování našich obchodních aktivit.
Abychom vám usnadnili využívání našich on-line služeb nebo aplikací, můžeme analyzovat data, která shromažďujeme při používání našich digitálních médií, a kombinovat je s informacemi shromažďovanými prostřednictvím souborů cookies. Abychom například lépe porozuměli tomu, který digitální kanál (vyhledávání Google, e-mail, sociální média) nebo zařízení (stolní počítače, tablety nebo mobilní zařízení) preferujete, můžeme optimalizovat nebo omezit komunikační a marketingové aktivity dle typu kanálu a zařízení.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Za tímto účelem můžeme zpracovávat vaše jméno, e-mailovou adresu, IP adresu, pohlaví, datum narození, bydliště, PSČ a jakékoli další informace uvedené v tomto Prohlášení nebo nám jinak poskytnuté pro jeden z účelů uvedených v předchozím odstavci.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.5.3.b Dodržování zákonných povinností a ochrana majetku a zájmů společnosti Drivalia.

Co tento účel znamená?
Abychom dodrželi svou zákonnou povinnost nebo v případě, že máme oprávněný zájem, zpracováváme vaše osobní údaje podle potřeby nebo nutnosti a) podle platných zákonů včetně zákonů mimo vaši zemi pobytu a včetně odvětvových doporučení (např. Due diligence protistrany, praní špinavých peněz, financování terorismu a jiných trestných činů); (b) při dodržení právních postupů; (c) při reakci na žádosti veřejných a státních orgánů, včetně veřejných a státních orgánů mimo vaši zemi pobytu; (d) při prosazování našich smluvních podmínek a dalších použitelných zásad; (e) při ochraně našich zájmů, majetku a operace; (f) při ochraně našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku vašeho a/nebo jiné osoby; a (g) při uplatnění dostupných opravných prostředků nebo při omezení škod, které můžeme utrpět.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Za tímto účelem zpracováváme jméno, kontaktní informace, datum, místo a zemi narození konečného skutečného vlastníka protistrany, s nímž chce Drivalia obchodovat; můžeme také zpracovat jméno, adresu a datum, místo a zemi narození osoby (osob), která zastupuje společnost směrem ke společnosti Drivalia; vaši korespondenci s Drivalia, vaše využívání Služeb a jakékoliv další informace uvedené v tomto Prohlášení, pokud je to zapotřebí pro jeden z účelů uvedených v předchozím odstavci.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Pouze v případě, že to bude vyžadováno zákonem nebo odvětvovým doporučením, kterým podléhá Drivalia, budou vaše osobní informace poskytnuty dozorovým agenturám, daňovým úřadům a vyšetřovacím agenturám. Prosím, odkažte se dále na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.6 DATA TÝKAJÍCÍ SE PROFESIONÁLNÍCH KUPUJÍCÍCH OJETÝCH VOZIDEL (Bazary)

4.6.1.a Registrace jako profesionální kupující (bazar).

Co tento účel znamená?
Abychom mohli nabídnout k odkupu vozidlo Drivalia v dražbě CarNext nebo abyste si mohli koupit vozidlo prostřednictvím našeho webového serveru Carnext, musí být kupující (bazar) zaregistrován u Drivalia jako profesionální kupující (bazar). Toto zpracování se provádí na základě našeho oprávněného zájmu (plnění smlouvy, včetně vašeho posouzení a přijetí) nebo na základě legální povinnosti.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Za tímto účelem shromažďujeme vaše jméno, kontaktní údaje (včetně vaší e-mailové adresy, telefonního čísla), kopii vašeho průkazu totožnosti a informace týkající se vaší společnosti, včetně výpisu z obchodního rejstříku a osvědčení o registraci k platbě DPH.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.6.1.b Odkup vozidla nabízeného společností Drivalia.

Co tento účel znamená?
Vaše informace zpracováváme ve vztahu k vašemu (potenciálnímu) odkupu vozidla nabízeného společností Drivalia, případně k převzetí vašeho vozu na protiúčet a k dalším souvisejícím službám. To zahrnuje vyhotovení kupní smlouvy, dodání Služeb a vypořádání platební transakce. Toto zpracování je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, včetně vašeho posouzení a přijetí jako klienta.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Za tímto účelem shromažďujeme vaše jméno, kontaktní údaje (včetně vaší e-mailové adresy, telefonního čísla), kopii vašeho průkazu totožnosti a informace týkající se vaší společnosti, včetně výpisu z obchodního rejstříku a osvědčení o registraci k platbě DPH a údaje potřebné pro dokončení transakce, včetně čísla bankovního účtu.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.6.2.a Pro komunikaci s vámi.

Co tento účel znamená?
Vaše osobní údaje získáváme, když nás kontaktujete prostřednictvím jednoho z našich kontaktních formulářů online (nebo poskytnete informace v některém z našich středisek pro prodej ojetých vozidel), například když nám pošlete otázky, návrhy, podněty nebo stížnosti, nebo když požadujete nabídku našich Služeb. Můžeme vás kontaktovat ohledně (potenciálního) odkupu vozidla. Toto zpracování je nutné pro plnění smlouvy, kterou máte s námi uzavřenou jako bazar nebo s vaším souhlasem.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Za tímto účelem můžeme zpracovávat vaše jméno, kontaktní údaje firmy, vaši korespondenci s Drivalia týkající se vaší otázky / žádosti a všechny další osobní údaje, které nám poskytnete, nebo které jsou nezbytné pro to, abychom vám náležitě odpověděli.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.6.2.b Pro dotazníky a jinou (marketingovou) komunikaci.

Co tento účel znamená?
Vaše osobní údaje zpracováváme, když vám posíláme periodické průzkumy, abychom požádali o Vaši zpětnou vazbu ohledně našich Služeb a dalších služeb poskytnutých k vozidlu a pro které máme oprávněný zájem zpracovávat tato data. S vaším souhlasem nebo v případě, že máme oprávněný zájem, vám můžeme posílat marketingovou komunikaci, abychom vás informovali o událostech, speciálních nabídkách, možnostech a aktuálních a budoucích produktech a službách společnosti Drivalia. Když vás budeme kontaktovat ohledně průzkumů nebo marketingové komunikace, uděláme to buď e-mailem, telefonem nebo poštovními zpravodaji / brožurami / časopisy (poštovní zásilky). Pokud byste už nechtěli přijímat průzkumy nebo marketingovou komunikaci od nás, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Pro tento účel zpracováváme vaše jméno, vaši adresu, vaši registrační značku a vaše zájmy (které nám sdělíte prostřednictvím našich webových stránek).

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Prosím, odkažte se na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

4.6.3.a Dodržování zákonných povinností a ochrana majetku a zájmů společnosti Drivalia.

Co tento účel znamená?
Abychom dodrželi svou zákonnou povinnost nebo v případě, že máme oprávněný zájem, zpracováváme vaše osobní údaje podle potřeby nebo nutnosti a) podle platných zákonů včetně zákonů mimo vaši zemi pobytu a včetně odvětvových doporučení (např. Due diligence protistrany, praní špinavých peněz, financování terorismu a jiných trestných činů); (b) při dodržení právních postupů; (c) při reakci na žádosti veřejných a státních orgánů, včetně veřejných a státních orgánů mimo vaši zemi pobytu; (d) při prosazování našich smluvních podmínek a dalších použitelných zásad; (e) při ochraně našich zájmů, majetku a operace; (f) při ochraně našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku vašeho a/nebo jiné osoby; a (g) při uplatnění dostupných opravných prostředků nebo při omezení škod, které můžeme utrpět.

Jaké osobní údaje pro tento účel zpracováváme?
Za tímto účelem zpracováváme jméno, kontaktní informace, datum, místo a zemi narození konečného skutečného vlastníka protistrany, s nímž chce Drivalia obchodovat; můžeme také zpracovat jméno, adresu a datum, místo a zemi narození osoby (osob), která zastupuje společnost směrem ke společnosti Drivalia; vaši korespondenci s Drivalia, vaše využívání Služeb a jakékoliv další informace uvedené v tomto Prohlášení, pokud je to zapotřebí pro jeden z účelů uvedených v předchozím odstavci.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Pouze v případě, že to bude vyžadováno zákonem nebo odvětvovým doporučením, kterým podléhá Drivalia, budou vaše osobní informace poskytnuty dozorovým agenturám, daňovým úřadům a vyšetřovacím agenturám. Prosím, odkažte se dále na sekci ‘Sdílení údajů se třetími stranami’.

5. Sdílení údajů se třetími stranami

Kromě toho, co je výše uvedeno u každého z účelů v souvislosti se sdílením osobních údajů, může Drivalia také sdílet osobní údaje v následujících případech a situacích:

Kromě toho zpracováváme a sdílíme vaše osobní údaje v následujících případech, kdy je to nutné nebo vhodné, obzvláště pokud k tomu máme zákonnou povinnost nebo oprávněný zájem:

6. Mezinárodní přenos osobních údajů

S ohledem na celosvětovou působnost a charakter naší společnosti a našich Služeb, mohou být vaše osobní údaje uloženy nebo zpracovávány v jiné zemi, než ve které máte bydliště. Některé země mimo Evropský hospodářský prostor uznává Evropská komise jako země poskytující přiměřenou úroveň ochrany údajů podle norem EHP (úplný seznam těchto zemí je k dispozici zde). Pokud jde o převody z EHP do zemí, které Evropská komise nepovažuje za dostatečně odpovídající normám EHP, jsme přijali vhodná opatření, například prostřednictvím vlastních závazných firemních pravidel společnosti Drivalia nebo prostřednictvím smluvních ujednání uzavřených se třetími stranami. Kopii těchto opatření můžete získat prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

7. Zabezpečení a uchovávání dat

Jak zabezpečujeme osobní údaje Snažíme se používat vhodné organizační, technické a administrativní opatření k ochraně a zabezpečení osobních údajů v rámci naší firmy. Bohužel, žádný datový přenos nebo systém pro uchovávání dat negarantuje 100% jistotu. Pokud máte důvod si myslet, že vaše osobní data u nás nejsou dostatečně chráněna (např. pokud si myslíte, že nastal jakýkoliv problém se zabezpečením vašeho účtu apod.), prosím, kontaktujte nás bezodkladně s daným problémem, a to tak, že se obrátíte na příslušnou odpovědnou osobu dle Seznamu kontaktních osob poskytnutého v tomto Prohlášení.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje Vaše osobní údaje budeme uchovávat po tak dlouhou dobu, jak je nezbytně nutné nebo jak je dovoleno s ohledem na účely vymezené v tomto Prohlášení a s ohledem na platnou legislativu. Kritéria pro určení délky období pro uchování osobních údajů zahrnují následující:

 

8. Ochrana soukromí dětí

Naše Služby nejsou určeny pro osoby mladší 18 let.

 

9. Vaše práva a jak nás kontaktovat

Vaše práva Chcete-li požádat o kontrolu, opravu, aktualizaci, potlačování, omezení nebo smazání vašich osobních údajů, které zpracováváme, pokud máte námitky ke zpracování osobních údajů nebo pokud chcete požádat o obdržení elektronické kopie vašich osobních údajů pro účely jejich přenosu do jine společnosti (v rozsahu, v němž je toto právo na přenositelnost dat poskytováno příslušnou legislativou), můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. Na Vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy. Ve své žádosti uveďte co nejpřesněji, jakých osobních údajů se vaše žádost týká. Pro vaši ochranu budeme dále zpracovávat pouze žádosti týkající se osobních údajů spojených s konkrétní e-mailovou adresou, jak jste uvedli v kontaktním formuláři, a před zpracováním vaší žádosti vás můžeme požádat o ověření vaší totožnosti. Budeme se snažit vyhovět vaší žádosti co možná nejrychleji, ale v každém případě v rámci jakéhokoliv zákonem požadovaného časového limitu. Vezměte prosím na vědomí, že budeme muset uchovávat určité informace pro účely vedení záznamů a/nebo pro účely dokončení transakcí, které byly zahájeny před požádáním o takovou změnu nebo vymazání. Mohou také existovat zbytkové informace, které zůstanou v našich databázích a dalších dokumentech, které nebudou odstraněny.

Máte dotazy? Pokud máte jakékoliv dotazy nebo námitky k tomuto Prohlášení, prosím kontaktujte společnost Drivalia použitím kontaktního formuláře. Protože e-mailová komunikace není vždy bezpečná, prosím neuvádějte žádné citlivé informace, pokud nás budete kontaktovat e-mailem.

Dodatečné informace týkající se Evropského hospodářského prostoru EHP Kromě toho můžete:

 

10. Změny v Prohlášení o ochraně soukromí

Drivalia má právo toto prohlášení kdykoli změnit nebo upravit. Podívejte se na legendu "Poslední aktualizace" v horní části tohoto dokumentu, kde zjistíte, kdy bylo toto Prohlášení naposled revidováno. Jakékoli změny tohoto Prohlášení se stanou účinnými, jakmile aktualizované Prohlášení bude zveřejněno. Využívání našich Služeb z vaší strany po těchto změnách znamená, že přijímáte aktualizované Prohlášení.