arrow-downaustriabelgiumcorporateczechdenmarkfinlandfrancegermanygreeceirelanditalynetherlandnorwaypolandportugalspainswitzerlandukbefreecarboxcarclouddrivaliae-goeplushareflexrentmobilitystoremenupictogramright-longfacebookinstagramlinkedinuser

Aktuality

Jak je Česko připraveno na elektromobilitu? Máme čerstvé výsledky

5 minut čtení
Sdílet
Drone image of car driving in forest.jpg

Stejně jako v předchozích letech jsme analyzovali několik faktorů připravenosti na elektromobilitu, abychom zjistili, který z našich 22 evropských trhů je nejlépe připraven na důležitý přechod na elektromobilitu.


Společnost LeasePlan právě zveřejnila šesté vydání svého každoročního indexu připravenosti zemí na elektrická vozidla (EV)!

Hodnotili jsme tyto tři hlavní faktory:

  • 1. vyspělost trhu s elektromobily (včetně plug-in hybridů)
  • 2. vyspělost infrastruktury pro elektromobily (například dostupnost veřejných nabíjecích míst a rychlonabíječek)
  • 3. celkové náklady na vlastnictví (TCO) elektromobilu (s přihlédnutím např. k vládním pobídkám a cenám energie)

Otázka za milion

Která země se umístila v čele žebříčku pro rok 2023?

Gratulace putují do Norska – v čele žebříčku je již třetím rokem po sobě! Na druhém místě se opět umístilo Nizozemsko.

Nyní, když v Norsku elektromobily tvoří úctyhodných 89 % registrací nových vozidel, se státní pobídky postupně ruší.

Zkoumání klíčových poznatků

Přestože v roce 2023 nedošlo na předních místech k velkým změnám, v jiných částech žebříčku se objevuje několik slibných trendů.

Zaprvé, země ve střední části tabulky rychle dohánějí ty v čele žebříčku, přičemž země na pozici č. 3 (společně ji drží Spojené království, Rakousko, Švédsko a Lucembursko) a pozici č. 12 (Portugalsko) dělí pouhé čtyři body. Zadruhé, vyspělost trhu s elektromobily i vyspělost infrastruktury pro elektromobily se celkově výrazně zvýšila, a to o 19 %, resp. 43 %. A zatřetí, celkově můžeme pozorovat obecné zlepšení připravenosti na používání elektrických vozidel v Evropě, kdy 22 zemí získalo v porovnání s předchozím rokem dohromady 72 bodů navíc.

Body v indexu se vypočítávají na základě vážených klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) v jednotlivých faktorech. Každému KPI je přidělen maximální počet bodů a procentuální váha. Úplný seznam a vysvětlení naleznete na čtvrté straně indexu.

Německo a Francie (na společném 10. místě) zvýšily vyspělost své dobíjecí infrastruktury o další 3, resp. 4 body, což je pro obě země zásadní krok vpřed při přechodu na elektromobilitu.

Naopak v roce 2023 zaznamenal TCO méně příznivý výsledek, přičemž pouze Maďarsko a Česká republika si výrazně polepšily oproti svým předchozím výsledkům. Celkově se cenová dostupnost snížila o 6 %, a to především v důsledku nárůstu evropských cen energií v roce 2022. Nicméně některé země (například Rakousko, Česká republika a Itálie) v průběhu roku zlepšily nabídku finančních pobídek pro řidiče elektromobilů.

Navzdory výraznému zlepšení je dobíjecí infrastruktura stále největší překážkou, která brzdí přechod na elektromobily. Ačkoli některé země – Francie, Dánsko, Slovensko a Španělsko - dosáhly v roce 2022 znatelného zlepšení, tato kategorie opět získala nejnižší skóre v našem indexu připravenosti.

Jak jsme na tom v Česku?

V Česku loni připadlo 6,26 nabíjecí stanice na všechny nově registrované elektromobily v daném roce. To je výrazně vyšší údaj, než jaký průzkum zaznamenal ve většině sledovaných zemí. Například v Rakousku analýza vykázala 4,93 nabíjecí stanice na všechny nově registrované elektrické vozy, v Německu 1,16 a ve Francii 3,65. Z tohoto pohledu nejrobustnější sítí disponuje Nizozemsko, kde tento poměr vychází na 12,64.

Velmi dobrý výsledek v České republice je ovšem dán nízkým počtem registrovaných elektrických vozidel. V roce 2022 u nás bylo registrováno 7455 elektromobilů včetně plug-in hybridů. Pro porovnání: v Rakousko jich bylo 47 447, v Německu 833 487, ve Francii 329 669, v Nizozemsku 107 906, v Polsku 20 998 a v Maďarsku 9584, nižší počet nově registrovaných vozidel nahlásilo jenom Slovensko (2947).

"Současný trend poměrně rychlého navyšování počtu nabíjecích stanic je třeba zachovat. Počet elektromobilů bude u nás v příštích letech dynamicky narůstat a dnešní kapacity by potřeby řidičů nedokázaly pokrýt. Pozitivní zprávou v této souvislosti je, že vláda navzdory napjatým veřejným rozpočtům plánuje významné investice do nabíjecí infrastruktury,"

Martin Brix
generální ředitel české pobočky společnosti LeasePlan

Průzkum potvrdil zlepšení České republiky i v několika dalších parametrech. Oproti většině evropských zemí u nás došlo k meziročnímu snížení celkových nákladů (TCO) na elektromobily. Je to dáno zejména tím, že v loňském roce vstoupily v platnost nové vládní pobídky na nákup elektromobilů určené pro veřejný sektor, vedle toho stát nabízí dotace na instalaci domácích nabíjecích stanic pro soukromé žadatele. Meziroční zatraktivnění finančních podmínek pro pořízení elektromobilů oznámily v loňském roce kromě Česka už jenom Rakousko a Itálie.

„Celkové náklady na provoz čistě elektrického vozidla jsou u nás přesto citelně vyšší než výdaje na provoz srovnatelného benzinového vozu, a to o 20 %. To je vůbec nejvyšší zaznamenaný rozdíl v neprospěch elektrického modelu. Ve 13 z 22 států naopak celkové náklady na elektromobil vycházejí levněji než na benzinový vůz,“ upozorňuje Martin Brix.

Co dál v oblasti elektromobility?

Podívejme se do budoucnosti – protože index připravenosti na elektromobily je samozřejmě mnohem víc než jen žebříček zemí. Poskytuje podrobné údaje o klíčových ukazatelích týkajících se trhů, infrastruktury a TCO, které mohou fleet manažerům pomoci přijímat informovanější rozhodnutí o elektrifikaci vozového parku.

Například je zřejmé, že i přes zhoršení celkových nákladů na vlastnictví v roce 2022 jsou elektromobily obvykle stále cenově dostupnější než srovnatelná vozidla se spalovacími motory. A to je jen jeden z důvodů, proč by firmy a správci vozových parků měli usednout za volant elektromobilu – čím dříve, tím lépe.

Vedle atraktivních nákladů můžeme poukázat na mnoho dalších výhod elektromobilů, včetně vývoje nových technologií, díky nimž se obavy z dojezdu dostávají do pozadí, větší dostupnosti, protože výrobci upřednostňují jejich výrobu, a ještě větší spokojenosti řidičů – což je jistě něco, co by firemní fleet manažeři měli vzít na vědomí.

A pak je tu to nejdůležitější: udržitelnost. Je méně pravděpodobné, že společnosti, které nepřejdou na elektromobilitu, budou schopny držet krok s rostoucím regulačním a společenským tlakem na snižování emisí. To následně ohrožuje samotnou kontinuitu podnikání – například pokud se zákazníci začnou obracet na jiné dodavatele nebo pokud bude klasickým vozidlům zakázán vjezd do nízkoemisních zón. Nepotřebujeme křišťálovou kouli, abychom viděli, že takové riziko nestojí za to podstupovat!

Přečtěte si celý LeasePlan EV Readiness Index 2023 níže a kontaktujte nás pro více informací o přechodu na elektromobilitu.

Stáhnout report