arrow-downaustriabelgiumcorporateczechdenmarkfinlandfrancegermanygreeceirelanditalynetherlandnorwaypolandportugalspainswitzerlandukbefreecarboxcarclouddrivaliae-goeplushareflexrentmobilitystoremenupictogramright-longfacebookinstagramlinkedinuser

Pojištění vozidel a krytí škod na vozidlech

Sjednávání pojištění je pro většinu řidičů jen nepříjemná povinnost. Zajistíme pojištění nebo obdobný program na krytí škod na vozidle za Vás. Pro naše klienty zajišťujeme kompletní servis včetně řešení škod.

Proč pojistit auto u Drivalia?

  1. Eliminujete zdržení v rámci přihlašování vozidel.
  2. Šetříte čas: sjednáme pojištění za vás.
  3. Šetříte peníze: pojistné se vždy vypočítává pro konkrétní flotilu vozidel.
  4. Nehrozí, že byste vozidlo přihlásili k pojištění dvakrát či ho nenahlásili vůbec.
  5. Nebudete zatížení horami faktur: pojistné je zahrnuto ve výši splátek za leasing.
  6. Máte jasno v termínech: doba splatnosti pojištění je nastavená stejně jako splatnost leasingu.
dummy-cikcak-4.png

Jak nahlásit škodnou událost?

Pokud dojde k jakékoli škodní události, nahlaste nám ji co možná nejdříve. Naše oddělení pro likvidaci škodních událostí zajistí prohlídku vozidla likvidátorem. Společně pak zajistíme uplatnění a náhradu škody. Škodní událost můžete nahlásit:

dummy-cikcak-6.png

Drivalia nabízí následující pojištění nebo krytí škod

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti je ze zákona povinné pro všechny vozy. Toto pojištění standardně sjednáváme s těmito limity plnění:

  • 100 milionů Kč pro újmu vzniklou na věci
  • 100 milionů Kč pro újmu vzniklou na zdraví nebo usmrcením

Program krytí škod na vozidle

Jedná se o vlastní program krytí škod na vozidlech v majetku Drivalia, který se vztahuje na havárii, odcizení, vandalismus a živelní události.

Havarijní pojištění

Rozsah pojištění je definovaný ve všeobecných pojistných podmínkách. Zahrnuje následující pojistná nebezpečí: havárie, odcizení, vandalismus a živelná událost.

Program na krytí škod na sklech

Jedná se o vlastní program krytí škod na sklech u vozidel v majetku Drivalia. Krytí je poskytováno na všechna výhledová skla. Pokud využijete k opravě některý z partnerských servisů specializovaných na opravy autoskel, nehradíte spoluúčasti.

Pojištění výhledových skel

Pojištění se vztahuje na všechna výhledová skla. Rozsah pojištění je shodný s rozsahem havarijního pojištění. Pokud využijete k opravě některý z partnerských servisů specializovaných na opravy autoskel, je pojištění bez spoluúčasti.

Jak probíhá oprava skla scelením, nebo profesionální výměna skla a jeho kalibrace uvidíte ve videu:

 

Pojištění zavazadel

Pojištění zahrnuje poškození nebo zničení zavazadla přepravovaného ve vozidle. Pojištění kryje tato nebezpečí: živelná událost, havárie, odcizení, vandalismus a ztráta. Pojištění zavazadel je možné sjednat s různými limity pojistného plnění. Pojištěný se na pojistném plnění podílí fixní spoluúčastí.

Úrazové pojištění

Pojištění se vztahuje na osoby přepravované v motorovém vozidle určeném ve smlouvě pro všechna místa k sezení. Z pojištění jsou kryta pojistná nebezpečí, a to trvalá invalidita a smrt v důsledku úrazu.

Pojištění právní ochrany

Pojištění prosazuje právní zájmy v rámci občanskoprávních nároků, trestního práva, pojistného práva, závazkového práva a vlastnického práva souvisejícího s vozidlem. Pojištění právní ochrany lze sjednat pro řidiče či pro řidiče a jeho rodinu.

Pojištění pneumatik

Pojistka kryje poškození pneumatik, které jsou pevně osazené na vozidle do maximální hmotnosti 3,5t. Zahrnuje tato pojistná nebezpečí: najetí na ostrý předmět na vozovce, špatný stav vozovky, vandalismus, krádež a živelná událost.

Součástí pojištění jsou , v rámci kterých má klient nárok na opravu poškozené pneumatiky na místě, případně výměnu za rezervu, nebo odtah do nejbližšího smluvního servisu společnosti Drivalia, a to až do výše příslušných limitů.