arrow-downaustriabelgiumcorporateczechdenmarkfinlandfrancegermanygreeceirelanditalynetherlandnorwaypolandportugalspainswitzerlandukbefreecarboxcarclouddrivaliae-goeplushareflexrentmobilitystoremenupictogramright-longfacebookinstagramlinkedinuser

Aktuality

Proč jsou elektromobily stále lákavějším řešením pro firemní vozové parky?

4 minuty čtení
Sdílet
woman picking up plug from charging station.jpg

Snaha o dosažení nulových emisí ve vozovém parku je v současné době hlavním strategickým cílem zaměřeným na zlepšení udržitelnosti korporátní mobility. Stále více firem, malých a středních podniků a osob samostatně výdělečně činných se rozhoduje pro elektrický pohon. Tento trend podtrhuje Index připravenosti na elektrická vozidla pro rok 2022 (EV Readiness Index).


Zpráva EV Readiness Index, kterou připravuje LeasePlan, je zdrojem informací pro osoby s rozhodovací pravomocí v oblasti korporátní mobility na lokální i mezinárodní úrovni. Index informuje o celkovém pořadí zemí, a poskytuje podrobné údaje o čtyřech klíčových faktorech (vyspělost, nabíjení, celkové náklady a vládní pobídky) a využitelné informace o připravenosti jednotlivých trhů na elektrická vozidla (EV). Index zvyšuje vaše znalosti o trhu s elektromobily a pomáhá vám činit informovaná rozhodnutí při elektrifikaci vozového parku vaší společnosti. Přečtěte si klíčová zjištění z našeho nejčerstvějšího výzkumu připravenosti na elektrická vozidla ve 22 zemích Evropy.

Zastoupení elektromobilů se všude zlepšuje

V porovnání s loňským rokem se celková vyspělost trhu s elektromobily téměř na všech trzích výrazně zvýšila (v průměru o 9 %). Větší množství a lepší vládní pobídky, růst počtu nabíjecích zařízení a zlepšení celkových nákladů na vlastnictví ve srovnání se spalovacími motory (internal combustion engines - ICE) vedly k výraznému nárůstu počtu registrací elektromobilů prakticky ve všech zkoumaných zemích.

Země, které si jako první osvojily elektromobilitu, stále vedou před ostatními na cestě k nulovým výfukovým emisím

 • Tyto země získaly v indexu celkem 48 bodů navíc. Zde jsou klíčové výsledky podle jednotlivých zemí:
 • Nejvyšší 3 pozice v indexu připravenosti na elektromobily zůstávají stejné jako v loňském roce: Norsko je č. 1, Nizozemsko č. 2 a Spojené království č. 3 (společně s Rakouskem).
 • Rakousko získalo oproti loňsku dalších šest bodů díky lepší nabíjecí síti a mnohem vyššímu počtu registrací elektromobilů. Díky tomuto výraznému zvýšení připravenosti se umístilo se Spojeným královstvím na společném třetím místě.
 • Nejvíce si polepšilo Řecko, jehož index vzrostl z 16 na 23 bodů. Důvodem je zvýšený podíl elektromobilů na trhu a nižší celkové náklady na vlastnictví elektromobilů. Řecko získalo v indexu TCO elektromobilů téměř maximální počet bodů (lepšího výsledku v nákladové složce dosáhlo pouze Spojené království), což poukazuje na cenovou dostupnost elektromobilů v Řecku.
 • Švédsko (zlepšení o 5 bodů) a Belgie (o 4 body) výrazně zvýšily své skóre díky lepší nabíjecí infrastruktuře a příznivějším vládním pobídkám pro elektromobily.
 • Nejvyspělejší trhy (Norsko a Nizozemsko) vykazují mírné omezování vládních pobídek.

Vysvětlení základních kritérií tvořících EV Readiness Index

 • Skóre vyspělosti trhu EV
  Jedním z klíčových faktorů ukazující na vyspělost trhu v oblasti elektromobilů je skutečný počet registrací elektromobilů v dané zemi. Nejvyšší vyspělost v oblasti registrace elektromobilů vykazují severské země a západní Evropa. Největší nárůst vyspělosti EV oproti roku 2021 vykazuje Rakousko a Řecko, následované Velkou Británií. Obecně se vyspělost zvýšila ve všech zemích s výjimkou Maďarska.
 • Skóre vyspělosti nabíjení EV
  Celkově získává vyspělost nabíjecí infrastruktury nejnižší skóre ze všech kritérií v indexu připravenosti pro elektromobily, což naznačuje, že nižší vyspělost nabíjení se stává překážkou, která obecně brzdí přechod na elektromobily. Dokonce i trhy, jako je Německo a Velká Británie, které jsou na špici indexu, dosahují v oblasti vyspělosti nabíjení špatných výsledků. Existují určité známky optimismu, protože země jako Švédsko, Rakousko, Česká republika a Švýcarsko zlepšily svou vyspělost nabíjení ve srovnání s rokem 2021.
 • **Skóre celkových nákladů na vlastnictví (TCO) **
  Rozšíření elektromobilů je dáno především cenovou dostupností provozu elektromobilů na daném trhu. Index ukazuje, že mnoho zemí nabízí silné vládní pobídky, jako je např. nižší zdanění řidičů, a tím i nižší měsíční náklady na vlastnictví elektromobilů. To dokazuje, že v mnoha evropských zemích již bylo dosaženo parity nákladů na vlastnictví ve srovnání s vozidly s klasickým pohonem spalovacími motory. Elektromobily se celkově staly cenově dostupnějšími v celé Evropě, přičemž jihoevropské země jako Portugalsko, Španělsko, Řecko a také Rumunsko vykazují nejvyšší nárůst vyspělosti TCO ve srovnání s rokem 2021. Největší pokles vyspělosti TCO zaznamenalo Polsko, částečně kvůli relativně vysokému zdanění řidičů.
 • Skóre dostupnosti vládních pobídek
  Vládní pobídky jsou osvědčenou metodou, jak stimulovat rozšíření elektromobility jak na straně nabídky, tak na straně poptávky. Oproti loňskému roku přibylo v mnoha evropských zemích několik nových a vylepšených pobídek. V Norsku a Nizozemsku - trzích, které jsou na elektromobily nejlépe připraveny - však pobídky zůstaly stejné nebo byly omezeny.

Jděte do elektřiny: jsme tu, abychom vám pomohli

Přibližně 20 % celosvětových emisí pochází ze silniční dopravy a přibližně polovina vozidel na silnicích je v současnosti zaregistrována jako firemní, takže elektrifikace vozového parku firem může jednoznačně významně přispět k boji proti změně klimatu. Společnosti proto hrají důležitou roli při přechodu na mobilitu s nulovými emisemi. Přechod na vozový park s nulovými emisemi je navíc pro firmy jedním z nejjednodušších způsobů, jak snížit celkovou emisní stopu v rámci svých cílů udržitelnosti.

Pro mnoho společností je velkou otázkou "Jak můžeme tento přechod uskutečnit?". Pro takové případy je tu společnost LeasePlan, která vám ráda pomůže. Pojmy "udržitelnost" a "nulové emise" jsme do slovníku fleetového odvětví zavedli již v roce 2017. Od té doby se zaměřujeme na vývoj komplexního řešení tím, že poskytujeme správná e-vozidla kdykoli a kdekoli, a stejně tak i řešení nabíjení a implementační služby. Specialisté na elektromobilitu ve společnosti LeasePlan vám mohou na každém trhu poradit s nejlepší strategií přechodu na elektrický vozový park.

Klikněte zde pro stažení reportu EV Readliness Index 2022