arrow-downaustriabelgiumcorporateczechdenmarkfinlandfrancegermanygreeceirelanditalynetherlandnorwaypolandportugalspainswitzerlandukbefreecarboxcarclouddrivaliae-goeplushareflexrentmobilitystoremenupictogramright-longfacebookinstagramlinkedinuser

Aktuality

Vyjádřete se pro budoucnost v zelenějším světě

3 minuty čtení
Sdílet
UK1201.jpg

Emisní norma Euro 6 / VI, která platí od září 2015, definuje maximální úrovně emisí pro všechna nová benzinová a naftová auta, jakož i pro užitková vozidla prodávaná v Evropské unii. Evropská komise (EK) připravuje další fázi požadavků na schvalování emisí vozidel, která bude známá jako Euro 7 / VII.


Součástí této přípravné práce je dát občanům a zúčastněným stranám - včetně provozovatelů vozových parků - příležitost poskytnout své podklady k novým standardům. V tomto blogu se podíváme na to, co by Euro 7 / VII mohlo znamenat pro majitele vozových parků a jak se můžete vyjádřit k vývoji této nové normy.

Přísné limity pro sériově vyráběná vozidla

V EU podléhají automobily a užitková vozidla přísným limitům emisí, a to jak z výfukových plynů, tak z jiných zdrojů, například z palivového systému vozidla. Všechna nová sériově vyráběná vozidla prodávaná od září 2015 musí v současné době splňovat úrovně emisí stanovené v Euro 6 / VI. Tato norma je zaměřena na snížení úrovní škodlivých emisí z výfukových plynů osobních a užitkových vozidel, včetně oxidů dusíku (NOx) (i), oxidu uhelnatého (CO), uhlovodíků (THC a NMHC) a pevných částic (PM) (ii).

Fleet

Evropská zelená dohoda

Do budoucna se očekává přísnější legislativa týkající se emisí vozidel.

Evropská komise například nedávno oznámila Evropskou zelenou dohodu, strategii růstu s důrazem na podporu přechodu na klimaticky neutrální, konkurenceschopné hospodářství v Evropě, které účinně využívá zdroje a produkuje nulové emise. Jedním z aspektů této strategie je, že pro urychlení přechodu k udržitelné a inteligentní mobilitě by doprava neměla výrazně znečišťovat prostředí, zejména ve městech. Stávající rámec emisních norem Euro 6 / VI pro osobní automobily, dodávky, nákladní automobily a autobusy je proto revidován a EK nyní zahájila regulační práce v rámci přípravy svého následného postupu, nové normy Euro 7 / VII.

Součástí této přípravné práce je nabídnout širší komunitě příležitost zapojit se jak do hodnocení normy Euro 6 / VI, tak do příslušných požadavků na schválení standardů pro následující normu. Účelem této veřejné diskuse je shromáždit věcné informace, názory, pohledy a zkušenosti od široké škály zúčastněných stran a občanů - nejen spotřebitelských organizací a nevládních organizací v oblasti životního prostředí, ale také zástupců automobilového průmyslu včetně provozovatelů vozových parků. Evropská komise doufá, že získá cenné poznatky o zavádění stávajících emisních norem Euro 6 / VI a možných alternativách směrnice týkajících se iniciativy pro příští normu po Euro 6 / VI.

Co bude nová emisní norma Euro 7/VII znamenat pro majitele vozových parků?

Aktualizací předpisů o emisích vozidel si EK klade za cíl zajistit, aby vozidla na silnicích EU zůstala po celou dobu své životnosti „čistá“ (pokud jde o znečištění prostředí). Navrhovaná nová pravidla pravděpodobně zohlední nejnovější technologie vozidel a možnost měřit a sledovat emise v reálném čase. Nový standard budou muset přijmout všichni výrobci nových sériově vyráběných automobilů a užitkových vozidel, ačkoli budoucí datum implementace ještě nebylo oznámeno. Jakmile bude známo datum implementace, provozovatelé vozových parků budou muset zahájit sladění svých nadcházejících obnov vozidel s vydáním nového standardu a politiky firemních vozidel budou muset být upraveny tak, aby zahrnovaly nové požadavky. Dále bude důležité pečlivě sledovat, jak jakékoli změny v předpisech ovlivní zóny s nízkými emisemi / zóny s velmi nízkými emisemi (low emission zones - LEZ / ultra low emission zones - ULEZ), protože nové emisní limity mohou znamenat, že více typů vozidel bude omezeno v přístupu do center měst. To by mohlo mít další důsledky pro řidiče vozidel v leasingu a pro složení flotil.

Kontext & zdroje

Normy Euro pro emise vozidel byly poprvé zavedeny v roce 1991 pod názvem „Euro 1“ pro osobní automobily (symbolizováno arabskými číslicemi) a v roce 1992 „Euro I“ pro užitková vozidla (symbolizováno římskými číslicemi). Euro 6 / VI v současné době platí pro všechny nové sériově vyráběné vozy prodávané od září 2015.

(i) NOx je škodlivá znečišťující látka, které se často klade za vinu poškozování životního prostředí, a bylo také prokázáno, že má vážné zdravotní důsledky. (ii) Pevné částice - nejčastěji spojené se sazemi z dieselových vozidel - jsou místní znečišťující látkou, která je také spojována se zdravotními a dýchacími problémy.